ተራኸቡና

24/7 ክትረኽቡና ትኽእሉ

መዓልትን ለይትን (24 ሰዓት) ምውካስ ይከአል- ንኽንሕግዘኩም ቅሩባት ኢና።

Telefon: +45 47 74 99 00
E-mail:
mj@internationalfunerals.dk

or
mail@internationalfunerals.dk

AB International Funerals
Amtsvejen 13
DK – 3310 Ølsted
Denmark

CVR: 39287447

ናይ ሚካኤል የንሰን ስእሊ
ሚካኤል የንሰን
ወናኒ፣ ትካል ምፍናው ሬሳ

ርኸቡና

ኤርሱ ፍረደሪክስቬርክ ናይ ቀብሪ ኣወሃሃዲ ትካል

Amtsvejen 13, St. Lyngby
3310 Ølsted

Telefon: +45 47 74 99 00