ትካልና ንዝሞተ ኣባል ቤተሰብኩም ካብ ደንማርክ ክሳብ ትውልዲ ሃገር ንምብጻሕ ውሑስነት ዘለዎ ኣገልግሎት ይህብ።

ትካልና ኩሉ ንናይ ሬሳ ምፍናው ንዝምልከት ብዝተረጋገጸን ውሑስን መስርሕ ናብ ትውልዲ ሃገር ክሳብ ዝበጽሕ ሓላፍነት ይወስድ።
ኣብ ዝኾነ ሰዓት(24 ሰዓት) 24/7